یار آمد

 به مناسبت میلاد مسیح سروده شد.

——————-

مطرب بزن این که  شاه  آمد

آن  نغمه  بزن  که  یار  آمد

عالم   همه  تشنه  وجودش

هستی به طرب،  مسیح آمد

روشن شده  هرذره ز نورش

آن   نور جهان  فروز    آمد

هستی،  همه سر بر آستانش

آن شه که،  محبت است آمد

رقصان  به رهش نهاده ام سر

آن،    شاهد   جاودانه    آمد

وقت استکه دل شود سرایش

آن عاشق   دل  نواز      آمد

از   شوق  وصال  جاودانیش

پروین ز عدم،   به هست آمد

پرویندخت ص

کالیفرنیا- نوامبر 2000

Advertisements
نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید

عید و نوروزتان مبارک باد

عید و نوروزتان  مبارک باد

در مسیح روزتان مبارک باد

دلتان شاد و لب پر از خنده

این چنین سالتان مبارک باد

پرویندخت ص

کالیفرنیا- فوریه 1999

نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید

خجسته عید و شکوه بهار نوروزی

خجسته عید و   شکوه  بهار  نوروزی

ز عشق   بر همه  ایرانیان  مبارک  باد

بریم دست دعا سوی آسمان که مسیح

ز مهر و مرحمتش  بر شما نگهبان باد

پرویندخت ص

کالیفرنیا- فوریه 1999

نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید

رسید مژده که عید آمد و بهار آمد

رسید مژده که عید آمد و   بهار آمد

خجسته سال نکو با مسیح ز ره آمد

مبارک است به ایرانیان چنین سالی

که بخت یار و خدا همره و شفا آمد

پرویندخت ص

کالیفرنیا- فوریه 1999

نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید

نوروز در مسیح

عید نوروز و     روز         نو آمد

با مسیح،     این  بهار  نو      آمد

گل شکفته به دشت و باغ و  چمن

بلبلان   را  نوا  ز   شوق       آمد

گشت پر نور   آسمان و       زمین

چون که عیسی     به سوی ما آمد

عالم از پرتوش      گل افشان شد

سوی گل   باغبان      به جان آمد

تا دهد مژده   بر زمین و      زمان

که خزان رفت و    گل ببار    آمد

خیز و برگیر از کف اش گل عشق

که سبدها   گل   از       سما آمد

وصل او را به جان طلب   به یقین

شب هجران گذشت و   وصل آمد

گشت    فرخنده    طالع     یاران

که   مسیحاش    در   کنار    آمد

عید  نوروز و    یار و بخت سعید

همه  یک جا   به کام   دل    آمد

روز   نو بر    شما   مبارک    باد

که همره    عمر    پایدار      آمد

بر تو  پروین   خجسته و    پیروز

که   مرادت   ز    آسمان      آمد

پرویندخت ص

کالیفرنیا- دسامبر 1999

نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید

نور ازلی

تاج سر ما آمد فخر دو جهان آمد

عیسای مسیح آمد بنگر که چه نیک آمد

قدسیان به رقص و طرب عرشیان نوا خوانند

که این موکب شاهانه با عز و جلال آمد

آسمان گهر بارد از زمین شرر بارد

که آن گوهر یکدانه از صدف بدر آمد

ناقوس زمان به شتاب بر بام فلک به صدا

که آگاه شوند افلاک که آن عرش نشین آمد

شب گشته چراغانی از روی چو خورشیدش

در ظلمت و تاریکی نور ازلی آمد

آمد که بیفروزد عالمی ز انوارش

با مهر بر افروزد، آن مهر فروز آمد

هستی شده پاینده مه گشته سرافکنده

روشن شده هر ذره که آن ذره نواز آمد

ترک کرده جلال خود نازل شده چون انسان

شاه دو جهان بنگر، چون نزد غلام آمد

پروین به رهش شادان گلریز و غزل خوانان

تاج سر ما آمد با شوکت و جاه آمد .

پرویندخت ص

کالیفرنیا- اکتبر 1999

نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید

نوای عشق

من امشب،    با نوای   عشق او،     جانانه  می خوانم

خراباتی  شدم از  وصل  او،       مستانه     می خوانم

ز جامش  تا  ابد،   مستم،   مسیحا گفته        و رستم

چو دست اوست در دستم،     قسم بر عشق می خوانم

که هستم  عاشق  رویش  گذارم   سر   به      زانویش

نشینم  بر سر کویش  زنم    بر چنگ و       می خوانم

            که من آزاده در این آشیان هستم

خدایم  کرده  آزادم،    ز آزادی است         می خوانم

بزن مطرب،   نوای خوش،      بده ساقی شرابی خوش

که من   مستم  ندانم   پا ز سر،          آزاده می خوانم

چو عیسا بست پیمان وفاداری ز بخشش بر من مسکین

ندارم  غم،   کنم شادی   ز روی   عشق      می خوانم

که پروین   زمان  هستم،   ز تاریکی   چنان      رستم

که از  عشقش   چنان  مستم  چنین،   آزاده می خوانم

پرویندخت ص

کالیفرنیا- ژانویه 1999


نوشته‌شده در پرویندخت ص | دیدگاهی بنویسید